หนังสือและเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือธรรมะที่น่าสนใจ

 1. วัดป่าบ้านตาด
 2. วัดป่าบ้านตาด แดนธรรมอันล้ำค่า
 3. บทสวดพระคาถาเมตตาหลวง ตามแบบฉบับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 4. กายคตาสติ

  การพิจารณาอสุภกรรมฐานในระหว่างการทำวิปัสสนาภาวนาเป็นวิธีหนึ่งทีช่วยให้เราทราบว่า ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นธาตุทั้ง 4 คือดิน น้ำ ลม ไฟ ที่อยู่ในร่างกายเรา หลังจากเสียชีวิตแล้ว ร่างกายทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้
  สุภะ แปลว่า งาม อสุภะ แปลว่า ไม่งาม อสุภกรรมฐานเป็นการพิจารณาเพื่อให้ทราบความจริงว่า ที่เรามองเห็นความสวยงามของร่างกายนี้เป็นเพียงภาพลวงตา ไม่ของจริง เพราะอวัยวะภายในที่อยู่ภายในกายนี้ ไม่มีความสวยงาม แต่ที่เราคิดว่าร่างกายสวยงามนั้น เพราะเรามองไม่เห็นอวัยวะในร่างกาย เรามองเห็นร่างกายที่มีผิวหนังปกคลุมอยู่ ไม่สามารถมองทะลุผิวหนังเข้าไปเห็นภายในกายได้
  พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้พิจารณาว่า ถ้าเราไม่อาบน้ำ ไม่แปรงฟัน ร่างกายก็จะสกปรก มีกลิ่นเหม็น ไม่น่ารักอีกต่อไป การพิจารณาอสุภกรรมฐาน จึงเป็นการพิจารณาถึงความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นภาพที่ไม่สวยงาม และดูน่ากลัว ถ้าไม่กล้าดู ก็ไม่ควรดู
  ขออนุญาติแบ่งปันประมวลภาพจากหนังสือ กายคตาสติ ขององค์หลวงตามหาบัวที่คณะศิษย์จัดทำขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังพิจารณากาย ที่จะได้เห็นภาพชัดขึ้น (ปล. ภาพอสุภะ และศพ ค่อนข้างชัดมาก รบกวนท่านที่ไม่ได้สนใจ กรุณาผ่านไปเพราะอาจกระเทือนจิตได้)

 5. อรูปฌาน สมถะ-วิปัสสนา โอวาทธรรม โดย พระอาจารย์ เกียรติศักดิ์ วรธัมโม [E-book / PDF]

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 1. วัดญาณเวศกวัน

  คำอธิบายในการเลือกอ่านหนังสือในเว็บไซต์ของวัดญาณเวศกวัน

  • กดชั้นหนังสือ
  • วิธีการค้นหาหนังสือที่ต้องการอ่านมี 2 แบบ
   1. สืบค้นโดยใช้ตัวอักษร
    • ในกรณีทีทราบชื่อหนังสือก่อน สามารถสืบค้นโดยพิมพ์ชื่อหนังสือที่ต้องการอ่านได้เลย
    • ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อหนังสือที่ต้องการอ่าน สามารถกดเลือกหนังสือที่ต้องการอ่านโดยกดอักษร ตั้งแก้ ก-ฮ ได้ (หนังสือภาษาไทย)
    • ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อหนังสือที่ต้องการอ่าน สามารถกดเลือกหนังสือที่ต้องการอ่านโดยกดอักษร ตั้งแก้ a-z ได้ (หนังสือภาษาอังกฤษ)
   2. สืบค้นจากหมวดหมู่หนังสือที่ต้องการอ่าน
    • กดช่องหมวดหนังสือใหม่
 2. วัดอรัญญวิเวก
 3. วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
 4. วัดป่าธัมมปาลวนาราม
 5. แพทย์หญิงอมรา มะลิลา
 6. ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
 7. ประวัติพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม