โครงการพิมพ์หนังสือชุดธรรมะ 3 เล่ม ในโอกาส 150 ปีชาตกาล

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

รายชื่อผู้รับหนังสือชุดธรรมะ 4 เล่ม

เล่ม 1 ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

 1. ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมพิมพ์หนังสือกับกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
 2. คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
 3. วัดทั่วประเทศ
 4. ห้องสมุดทั่วประเทศ
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ
 6. ศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนา รุ่น 08
 7. ผู้บริจาคเงินซื้อที่ดินสร้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดป่าสุทธาวาส ที่บริจาคเงินตั้งแต่ 1,000.00 บาท ขึ้นไป
 8. บุคคลทั่วไป

เล่ม 2-4

 1. ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมพิมพ์หนังสือกับกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
 2. คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
 3. วัดทั่วประเทศ
 4. ห้องสมุดทั่วประเทศ
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ
 6. ศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนา รุ่น 08
 7. ผู้บริจาคเงินซื้อที่ดินสร้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดป่าสุทธาวาส ที่บริจาคเงินตั้งแต่ 1,000.00 บาท ขึ้นไป
 8. พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมงานฌาปนกิจศพ พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่แบน ธนากโร) วัดดอยธรรมเจดีย์ วันที่ 18 - 19 มกราคม 2563
 9. บุคคลทั่วไป